Půjčovní řád

- Při závazném zamluvení šatů platí zákazník zálohu na objednané zboží u společenských šatů ve výši 500,- Kč až 1 000,- Kč a u svatebních šatů 1 500,- Kč  až 3 000,- Kč.

 

- Záloha je nevratná a nepřevoditelná na jiný model či zboží salonu.

 

- Zkoušení šatů je bezplatné. Při opakovaném počtu zkoušení (2 a více) salon účtuje á 200,- Kč (tato záloha je vrácena při sepsání smlouvy o zapůjčení šatů).

 

- Při sepsání nájemní smlouvy zákazník prokazuje svoji totožnost Občanských průkazem popř. Cestovním pasem (dle zákona o ochraně osobních údajů GDPR č. 101/200Sb. nebudou uvedené údaje nikde publikovány, slouží pouze k identifikaci nájemce v rámci pronájmu nájemní věci).

 

- K zamluveným šatům půjčujeme spodničku a ochranný obal ZDARMA.

 

- Při poškození šatů je se zákazníkem sepsán protokol o poškození.

 

- Výše ceny za poškození šatů se stanoví dle rozsahu poškození.

 

- Při ztrátě, krádeži či úplném poškození vypůjčených šatů hradí zákazník cenu uvedenou v nájemní smlouvě.

 

- Šaty nelze salonem pojistit na poškození zákazníkem (zákazník může čerpat z vlastní pojistky).

 

- Při ztrátě ramínka salon účtuje 50,- Kč.

 

- Při ztrátě ochranného obalu salon účtuje 200,- Kč.

 

- Při ztrátě spodničky salon účtuje 800,- až 1 200,- Kč (dle druhu spodničky).

 

V Chrudimi dne 15. března 2021