Půjčovní řád

- Při závazném zamluvení šatů platí zákazník zálohu na objednané zboží u společenských šatů ve výši 1 000,- Kč a u svatebních šatů 3 000,- Kč.

 

- Záloha je nevratná.

 

- Při sepsání nájemní smlouvy zákazník prokazuje svoji totožnost Občanských průkazem popř. Cestovním pasem (dle zákona o ochraně osobních údajů GDPR č. 101/200Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebudou uvedené údaje nikde publikovány, slouží pouze k identifikaci nájemce v rámci pronájmu nájemní věci).

 

- K zamluveným šatům půjčujeme spodničku a ochranný obal ZDARMA.

 

- Při poškození pronajaté věci je se zákazníkem sepsán protokol o poškození. Míru poškození a cenu za poškození pronajaté věci určuje majitelka salonu.

 

- Při ztrátě, krádeži či úplném poškození pronajaté věci (tzn. poškozená věc již není ve stavu, kdy by se dala dále pronajímat) hradí zákazník plnou hodnotu pronajaté věci uvedenou v nájemní smlouvě.

 

- Šaty nelze salonem pojistit na poškození zákazníkem (zákazník může čerpat z vlastní pojistky).

 

- Při ztrátě ramínka salon účtuje 50,- Kč, ochranného obalu 350,- Kč, spodničky 800,- až 1 200,- Kč (dle druhu spodničky).

 

V Chrudimi dne 30. května 2024.